Uždujinimo signalizatoriai, jutikliai

Dujų koncentracijos jutiklis DKJ-01

Dujų koncentracijos jutiklio DKJ - 01 paskirtis yra kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose. Kontroliuojamos dujos – visi angliavandeniliai. Uždujinimo jutikliu tarnauja termocheminis rezistorius , kurio varžos dydis priklauso nuo dujų koncentracijos patalpoje. DKJ-01 modulyje termocheminio rezistoriaus varža keičiama elektriniu dydžiu. Šiuo atveju informacijos perdavimui naudojama platuminė - impulsinė moduliacija, priklausomai nuo dujų koncentracijos keičiasi perduodamų impulsų skverbtis. Jutiklis skirtas dirbti komplekte su uždujinimo signalizatoriais US-02, US-03 ir US-04M.

Dujų koncentracijos jutiklis DKJ - 01 skirtas dirbti ir neapšildomuose objektuose.

plačiau
Dujų koncentracijos jutiklis DKJ-02

Dujų koncentracijos jutiklis DKJ-02 skirtas CO ir kitų toksinių bei degių dujų aptikimui aplinkoje, jų koncentracijos išmatavimui ir duomenų perdavimui į uždujinimo signalizatorių US-10 arba personalinį kompiuterį, turintį reikalingą programinę įrangą.

plačiau
Uždujinimo signalizatorius US-02

Uždujinimo signalizatorius US-02 dirba komplekte kartu su dujų koncentracijos jutikliais DKJ-01. Signalizatoriaus paskirtis - kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį.

plačiau
Uždujinimo signalizatorius US-03

Uždujinimo signalizatorius US-03 dirba kartu su dujų koncentracijos jutikliu DKJ-01. Signalizatoriaus paskirtis yra kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį.

plačiau
Uždujinimo signalizatorius US-04

Uždujinimo signalizatorius US-04M skirtas degių dujų koncentracijai ore matuoti ir išduoti pavojaus signalus, kai dujų koncentracija pasieks užduotą lygį.

plačiau
Nešiojamas uždujinimo signalizatorius US-05

Nešiojamas uždujinimo signalizatorius US-05 skirtas degaus dujų mišinio koncentracijai matuoti ir išduoti pavojaus signalus, dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį.

plačiau
Uždujinimo signalizatoriaus US-06

Uždujinimo signalizatoriaus US-06 paskirtis - kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi, uždarose patalpose, išduoti šviesinius ir garsinius avarijos signalus, dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį.

plačiau
Uždujinimo signalizatorius US-10

Uždujinimo signalizatorius US-10 kontroliuoja dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir perduoda avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus pavojingą lygį.

plačiau
Uždujinimo signalizatorius US-09

Uždujinimo signalizatorius US-09 skirtas kontroliuoti anglies monoksido ir kitų toksinių bei sprogių dujų koncentraciją uždarose patalpose ir perduoda avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus pavojingą lygį.

plačiau