Uždujinimo signalizatoriai, jutikliai

Uždujinimo signalizatorius US-04
Uždujinimo signalizatorius US-04

Uždujinimo signalizatorius US-04M skirtas degių dujų koncentracijai ore matuoti ir išduoti pavojaus signalus, kai dujų koncentracija pasieks užduotą lygį. Signalizatorius US-04M yra antrinis prietaisas, kuris dirba kartu su prijungiamais dujų koncentracijos jutikliais (į signalizatoriaus sudėtį neįeina). Jutikliai turi turėti impulsinį išėjimo signalą. Signalizatorius turi 16 matavimo kanalų ir leidžia vienu metu prijungti prie signalizatoriaus nuo 1 iki 16 jutiklių. Signalizatorius keičia jutiklių impulsinį signalą į skaitmeninę formą ir indikuoja išmatuotą degių dujų koncentraciją %AUR.

 

Esant jutiklio gedimui arba dujų koncentracijai pasiekus nustatytą lygį, signalizatoriaus rodmenų įtaise atsiranda atitinkamas užrašas ir įsijungia išorinė garsinė signalizacija (pjezo sirena), kuri veikia iki gedimo arba nustatyto uždujinimo lygio viršijimo panaikinimo. Tuo pačiu metu:

  • paduodamas maitinimas į atkirtos vožtuvą (kai toks vožtuvas yra dujų tiekimo sistemoje);
  • aktyvizuojasi relė, kuri atitinka suveikusio kanalo numeriui ir vienam iš dviejų nustatytų aliarminių lygių;
  • aktyvizuojasi papildoma relė.

Signalizatorius US-04M skirtas naudojimui sprogimui nepavojingoje, neagresyvioje ir nedulkėtoje aplinkoje.

 

Techninės charakteristikos