Uždujinimo signalizatoriai, jutikliai

Uždujinimo signalizatorius US-03
Uždujinimo signalizatorius US-03

Uždujinimo signalizatorius US-03 dirba kartu su dujų koncentracijos jutikliu DKJ-01. Signalizatoriaus paskirtis yra kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį.

 

Kontroliuojama dujų koncentracija (0-50)% nuo apatinės užsiliepsnojimo ribos (AUR).

 

Signalizatorius US-03 atitinka LST EN 50270:2007 ir LST EN 61779-2:2002 reikalavimus. Signalizatorius US-03 statomas sprogimui nepavojingoje patalpoje.

 

Techninės charakteristikos