Uždujinimo signalizatoriai, jutikliai

Nešiojamas uždujinimo signalizatorius US-05
Nešiojamas uždujinimo signalizatorius US-05

Nešiojamas uždujinimo signalizatorius US-05 skirtas degaus dujų mišinio koncentracijai matuoti ir išduoti pavojaus signalus, dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį. Signalizatorius indikuoja išmatuota dujų koncentraciją procentais tūrio arba apatinės užsiliepsnojimo ribos (%VOL arba %AUR).

 

Esant jutiklio gedimui arba dujų koncentracijai pasiekus nustatytą lygį, įsijungia garsinis signalas, kuris trunka iki klaidos arba nustatyto uždujinimo lygio viršijimo panaikinimo. Garsinį signalą galima nutraukti, išjungus prietaisą.

 

Signalizatorius US-05 skirtas naudojimui sprogimui nepavojingoje, neagresyvioje ir nedulkėtoje aplinkoje.

 

Prietaisas atitinka standarto LST EN 61779-2 reikalavimus pirmai prietaisų grupei.

 

Techninės charakteristikos