Titulinis

Bendrovė išplėtė savo produkcijos gamyba ir gaminių paskirties įvairovę. Įmonėje gaminama per 10 rūšių gaminių, kurie kiekvienais metais tobulinami ir koreguojami pagal naujausių technologijų pasiekimus. Šiuo metu įmonė daugiau specializuojasi projektuodama ir gamindama įvairius uždujinimo signalizatorius, katodines stotis, korozijos gylio matuoklius. Vieni iš naujesnių projektų : daugiakanalis uždujinimo signalizatorius US-10, leidžiantis pajungti iki 64 jutiklių DKJ-02.

 


Uždujinimo jutiklis DKJ-02 skirtas degių ir nuodingų dujų koncentracijai matuoti. Naujasis jutiklis matuoja tokias dujas kaip anglies monoksidas, metanas, propanas, SF6, toluenas, acetilenas, stirenas bei visa eilė sprogių ir nuodingų dujų. Jutiklis yra skirtas darbui su centrale US-10.

 

 

Prie naujų gaminių galime priskirti ir vienkanalį uždujinimo signalizatorių US-09. Nors naujasis signalizatorius buvo sukurtas nuodingoms anglies monoksido dujoms matuoti, bet keičiant jutiklio tipą, jo aptinkamų dujų diapazonas išsiplėčia. Signalizatorius gali aptikti visą eilę sprogių ir nuodingų dujų, kurių koncentracijai pasiekus užduotą lygį yra išduodami pavojaus signalai, o relinis išėjimas įjungia atatinkamas apsaugos grandines.

 

 

Signalizatorius US-10 atitinka standarto LST EN 61010-1:2011, o signalizatorius US-09 standarto LST EN 50291-1:2010 reikalavimus. Jutiklis DKJ-02 atitinka standartų LST EN 61000-6-3:2007, LST EN 61000-6-1:2007/P:2008 ir LST EN 60079-29-1:2008 reikalavimus.

 

Mūsų moto – kuriant ir gaminant elektronines sistemas suprasti kliento norus ir poreikius.