Uždujinimo signalizatoriai, jutikliai

Dujų koncentracijos jutiklis DKJ-01
Dujų koncentracijos jutiklis DKJ-01

Dujų koncentracijos jutiklio DKJ - 01 paskirtis yra kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose.

 

Kontroliuojamos dujos – visi angliavandeniliai. Uždujinimo jutikliu tarnauja termocheminis rezistorius, kurio varžos dydis priklauso nuo dujų koncentracijos patalpoje. DKJ-01 modulyje termocheminio rezistoriaus varža keičiama elektriniu dydžiu. Šiuo atveju informacijos perdavimui naudojama platuminė - impulsinė moduliacija, priklausomai nuo dujų koncentracijos keičiasi perduodamų impulsų skverbtis. Jutiklis skirtas dirbti komplekte su uždujinimo signalizatoriais US-02, US-03 ir US-04M.

 

Dujų koncentracijos jutiklis DKJ - 01 skirtas dirbti ir neapšildomuose objektuose.

 

Techninės charakteristikos