Katodinės stotys KS

Katodinės stotys KS-(0,1; 0,3; 0,8; 2,5)T

 

Katodinės stotys yra skirtos apsaugai nuo korozijos, grunte esančioms metalinėms konstrukcijoms. Įrenginys išsiskiria tikslumu palaikant užsiduotą saugomos konstrukcijos potencialą ir palaikant bei stebint jį.

plačiau