Uždujinimo signalizatoriai, jutikliai

Uždujinimo signalizatorius US-02
Uždujinimo signalizatorius US-02

Uždujinimo signalizatorius US-02 dirba komplekte kartu su dujų koncentracijos jutikliais DKJ-01. Signalizatoriaus paskirtis - kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį.

 

Kontroliuojama dujų koncentracija (0-50)% nuo apatinės užsiliepsnojimo ribos (AUR). Signalizatorius US-02 atitinka LST EN 50270:2007 ir LST EN 61779-2:2002 reikalavimus. Signalizatorius US-02 statomas sprogimui nepavojingoje patalpoje.

 

Dujų koncentracijos jutiklis DKJ-01 turi žymėjimą 2ExicllT6. Jis skirtas dirbti sprogimui pavojingose patalpose.

 

Techninės charakteristikos